Bartók Világverseny

Stark János Mátyás

1997. november 27.

 Magyarország 

 

Toccata

 

„Darabom formai alapképletét egy erősen variált visszatérésű háromtagúság adja, melyet bevezetés és mottó előlegez meg. A mű motivikája a mottó négyhangos alapképletéből bomlik ki, ezáltal teremtve egységet a kontrasztáló formarészek között. A háromtagú formai mag ritmikai alapjellegét az első gyors rész karakteresen asszimetrikus ritmusképletei adják. A lassú középrészt a tartalmi kontraszt és az őt megelőlegező részekkel fennálló motivikai-ritmikai egység mellett leginkább a regiszterek extremitása jellemzi. A darabot záró formarész a mű összegzése. A lassú rész utáni fokozáscsúcspontba torkollik, a szakasz tematikáját a mottó, ritmikus kíséretét az Agitato szakasz alapmozgása, regiszterkezelését a lassú középrész adja, megteremtve e szintézis által a mű egységét.”