Webtartalom-megjelenítő

A Bartók Világverseny és Fesztivál

2018. február 22.

A Zeneakadémia Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából útjára indította a Bartók Világverseny és Fesztivált.

 

Miért Bartók?

Bartók Béla a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője, életműve a magyar és az egyetemes kultúra közös kincse. Művészete és tudományos munkássága korszakalkotó jelentőségű, hatása máig érvényes, művei az egyetemes zenetörténet legértékesebb darabjai közé tartoznak. A népzenei gyökerek kutatása, a tradicionális motívumok felhasználása a modern zenében új utat jelölt ki a 20. század elején. Műveit a világon mindenhol rendszeresen műsorra tűzik a legnagyobb zenekarok, hangszeres előadók, kamara együttesek. Bartók neve szorosan összekapcsolódik a magyar zenekultúrával, a világon bárhol játsszák zenéjét, az összetéveszthetetlenül hordozza magyar gyökereit, ugyanakkor egyetemes érvényű. Hazánk eszmei kötelessége, hogy Bartók örökségét gondozza, tovább éltesse, művészetét a zenetörténetben elfoglalt helyéhez méltó eseményekkel tegye ismertté itthon és nemzetközileg.

 

Miért zenei verseny?

A zenei versenyek a nemzetközi zenei élet meghatározó eseményei, a fiatal tehetségek szakmai fejlődésének, ismertté válásának, a koncertéletbe történő bekapcsolódásuknak egyik legfontosabb tényezője. A gazdag zenei hagyománnyal rendelkező országok rendezik a legnagyobb presztízsű zenei versenyeket, melyek sok esetben valamely jelentős szerző vagy előadó nevét viselik. Indokolt, hogy Bartók nevével Magyarország indítson zenei versenyt, megelőzve ezzel bármely más ország hasonló kezdeményezését. A zenei verseny alkalmas Bartók művészetének nemzetközi népszerűsítéséhez, elősegíti, hogy az előadói repertoár legnehezebb darabjait tartalmazó életműve a jelenleginél is gyakrabban kerüljön koncertek műsorára. Bartók műveit eljátszani, bármelyikkel versenyen indulni igazi fokmérő minden művész számára. A legtöbb verseny nem is vállalkozik arra, hogy Bartók darabokat a kötelező anyag részévé tegyen. Egy olyan verseny, ahol az eljátszandó repertoár nagy részét Bartók művei alkotják, már eleve kiemelkedik a hasonló versenyek sorából.

 

 

Miért a Zeneakadémia?

A verseny rendezője a Zeneakadémia, helyszíne minden alkalommal az Egyetem Liszt Ferenc téri épülete. Ez intézmény volt Bartók alma matere, itt tanított, itt mutatták be több művét, számtalan alkalommal játszott pódiumán, innen indult Amerikába. A Zeneakadémia a zenei felsőoktatás egyik világszerte elismert intézménye, ugyanakkor az egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező koncerthelyszín, minden művész számára megtiszteltetés itt fellépni, versenyezni. A 2013–as újranyitás óta rendkívül erős és közvetlen nemzetközi megjelenése nem vitatható. A Zeneakadémia a Marton Éva Nemzetközi Énekverseny létrehozásával és magas színvonalú megrendezésével bizonyította, hogy képes zenei versenyt is valóban világszínvonalon megvalósítani, azt a legmagasabb szinten pozícionálni nemzetközileg is.

 

Mivel több a Bartók Verseny?

A Bartók Világverseny és Fesztivál a legmagasabb zenei felkészültséget megkövetelő repertoáron túl szerkezetével is újat hoz a hagyományos zenei versenyekhez képest, ezzel alkalmassá teszi arra, hogy megkülönböztetett helye legyen a versenyek sorában. A Bartók Világverseny hatéves ciklust jelent, amely Bartók művészetének leginkább jellemző hangszereire, a zongorára, a hegedűre és kamarazenére, valamint a zeneszerzésre épül. Az egyes hangszeres kategóriák kétévente kerülnek megrendezésre, a köztes években pedig zeneszerzői verseny zajlik, amely mindig a következő hangszeres kategóriához kapcsolódik. Ez a versenyszerkezet kivételes a versenyek sorában, egyszerre alkalmas arra, hogy Bartók műveivel készüljenek a felnövekvő zenész generáció legjobb hangszeresei, ugyanakkor inspiráljon fiatal szerzőket új művek létrehozására Bartók szellemében.

 

Nem egy verseny a sok közül

Egy zenei verseny rangját több tényező együttesen határozza meg: a verseny névadójának szellemisége, a zsűri tagjai, a repertoár nehézsége, a fordulók száma, a díj mértéke, a díjazottak karrierjének segítése, követése, és a mai információs társadalmak világában az is, hogyan kerül be a nemzetközi médiatérbe. Az a nemzetközi verseny, amely nem hír a világban, nemzetközi indíttatása ellenére hírét, hatását tekintve a határokon belül marad. A Bartók világverseny arculata puritán, de rendkívül erős módon szervezi Bartók világát –a világot – a híres bartóki hídszerkezet koncepciója köré; Bartók Magyarország, és Magyarország, Bartók hídján keresztül a világ. Olyan komplex imidzs kampány került a legrangosabb zenei orgánumok (The Strad, Gramophone…) és a véleményformálásban meghatározó médiaóriások (Le Monde, Spiegel, New York Times) felületeire, amely üggyé, tényezővé teszi a versenyt, Bartókot, következésképp Magyarország elvitathatatlan – de sokszor elhallgatott – kulturális szerepét a nagyvilágban.

 

Miért Fesztivál?

A Bartók Világverseny több mint zenei verseny: tudományos esemény és a széles közönséget megszólító fesztivál is egyben. A hangszeres kategóriák versenyei mellett kétévente tudományos konferenciára is sor kerül a Zenetudományi Intézetben, melynek központjában minden alkalommal Bartók áll, olyan tudományos kontextusban, amely a témát mindig aktuálisan, a legújabb hazai és nemzetközi kutatások fényében tudja exponálni. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy Bartók nem csak az előadói, hanem a zenetudományos életben folyamatosan napirenden szerepeljen.

 

A Bartók Világverseny és Fesztivál tervezett ütemezése:

2016 december

a hegedű kategória meghirdetése, a versenyt bevezető nemzetközi kampány indítása

2017 szeptember 10-17.

hegedű kategória verseny

2018. november

zeneszerzői verseny

2019. március

zongora kategória verseny

2020. 

zeneszerzői verseny

2021. 

vonósnégyes ill. kamarazene kategória verseny