A Bartók Világverseny és Fesztivál

A Zeneakadémia Bartók Béla születésének 135. évfordulója alkalmából útjára indítja a Bartók Világverseny és Fesztivált.

A legrangosabb nemzetközi zenei versenyek elitjéhez csatlakozó megmérettetés nem csupán kétévente más kategóriában meghirdetett hangszeres seregszemle kíván lenni: a tervek szerint Bartók életműve köré fölépülő zeneszerzőversennyel, zenetudományi szimpóziummal, és a nagyközönséget megszólító programokkal egészül ki világra szóló fesztivállá.

A zenei versenyek a nemzetközi zenei élet meghatározó eseményei, a fiatal tehetségek szakmai fejlődésének, ismertté válásának, a koncertéletbe történő bekapcsolódásának legfontosabb katalizátorai. Egy zeneszerző nevét viselő zenei verseny alkalmas lehet a komponista művészetének nemzetközi népszerűsítéséhez, elősegítheti, hogy az előadói repertoár legnehezebb darabjait tartalmazó életműve a jelenleginél is gyakrabban kerüljön koncertek műsorára. Bartók műveit eljátszani, bármelyikkel versenyen indulni valódi mérföldkő minden művész számára. A legtöbb zenei verseny nem is tesz Bartók-darabokat a kötelező anyag részévé – az első alkalommal hegedű kategóriában meghirdetett Bartók Világverseny és Fesztivál azonban éppen erre vállalkozik.

A verseny rendezője és helyszíne a Zeneakadémia. Ez intézmény volt Bartók alma matere, itt tanított, itt mutatták be több művét, számtalan alkalommal lépett pódiumára, a Nagyteremben adta búcsúkoncertjét, mielőtt Amerikába emigrált volna. A Zeneakadémia a zenei felsőoktatás világszerte elismert intézménye, ugyanakkor páratlan hagyományokkal rendelkező koncerthelyszín, ahol minden művész számára megtiszteltetés színpadra lépni. A zenepalota és az intézmény 2013-as megújulása óta a Zeneakadémia koncertszervezőként is jelentős tényező, nemzetközi megjelenése rendkívül erős és közvetlen. A Bartók Világverseny és Fesztivál szakmai koncepcióját dr. Vigh Andrea rektor művészeti irányításával a Zeneakadémia vezetősége dolgozta ki, az első, hegedűsök számára kiírt verseny anyagát pedig az intézmény legkiválóbb hegedű-professzorai állították össze. A formátum fejlesztéséért, a verseny kreatív koncepciójának, arculatának, kiadvány- és marketingeszköz-portfóliójának megalkotásáért, a teljes körű kommunikációs stratégia kidolgozásáért és megvalósításáért Szabó Stein Imre, a Zeneakadémia kommunikációs igazgatója felel, míg a szervezési feladatokat és a verseny-projekt lebonyolítását Csonka András programigazgató vezeti. A Bartók Világverseny és Fesztivált Magyarország kormányának döntése alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából rendezi a Zeneakadémia.


 

Bartók Világverseny és Fesztivál – Nemzetközi Hegedűverseny 2017

Az első alkalommal 2017. szeptember 10–17. között megrendezendő Bartók Világverseny és Fesztivált hegedű kategóriában hirdeti meg a Zeneakadémia. A rendezvény gerincét képező, több mint 40.000 Euró összdíjazású nemzetközi hegedűverseny öt fordulója során Bartók reprezentatív hegedűművei szólalnak meg. Az első, virtuális válogató forduló a verseny honlapján keresztül beküldött videók alapján zajlik, majd a Zeneakadémián megrendezendő őszi élő fordulók során elsőként a jelentkezők Bartók 1. vagy 2. rapszódiájának egy tételét, illetve Bach hegedű szóló-szonátáinak vagy partitáinak egy tételét adják elő. A középdöntőben Bartók hegedűszonátáiból, illetve a hegedűirodalom legjelentősebb szonátáiból és egy virtuóz darabból összeállított 30 perces programmal mérik össze tudásukat a versenyzők. A döntőbe továbbjutó hat versenyző egy-egy Mozart-hegedűversenyt ad elő, s a helyezésekről végül a finálé dönt, melyben Bartók, Beethoven, Brahms vagy Csajkovszkij versenyművét szólaltatja meg a három legjobbnak ítélt versenyző a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának közreműködésével, Kovács János vezényletével.

A zsűri munkájában magyar részről Szabadi Vilmos, Kelemen Barnabás és Tallián Tibor vesznek részt, mellettük olyan kiváló külföldi hegedűművészek és professzorok fogadták el a Zeneakadémia meghívását, mint Salvatore Accardo, Qian Zhou, Ivan Zenaty, Krzysztof Wegrzyn, Joel Smirnoff és Takashi Shimizu.

A versenyre minden 30 év alatti hegedűs jelentkezhet három videórészlet feltöltésével. A jelentkezési határidő 2017. március 26, de a február 15-ig jelentkezők 50% kedvezményre jogosultak a regisztrációs díjból, amennyiben továbbjutnak az őszi élő fordulókba (a 200 eurós díjat csak a továbbjutóknak kell megfizetniük.) A Bartók Világverseny és Fesztivál – Nemzetközi Hegedűverseny 2017 pontos repertoárlistája, minden további információja és az online jelentkezési űrlap megtalálható a verseny már elérhető honlapján, a bartokworldcompetition.hu oldalon.

 

Arculatalkotástól a meghirdetésig

Egy zenei verseny rangját több tényező együttesen határozza meg: a verseny névadójának szellemisége, a zsűri tagjai, a repertoár nehézsége, a fordulók száma, a díjak mértéke, a díjazottak karrierjének későbbi követése, segítése. Végül, de nem utolsósorban, az is meghatározó, hogy az információs társadalmak mai világában hogyan kerülnek be a nemzetközi médiatérbe. Az a nemzetközi verseny, amely nem hír a világban, nemzetközi indíttatása ellenére hatását tekintve a határokon belül marad. Az újonnan induló Bartók Világverseny és Fesztivál koncepciójának megálmodása és megalkotása során mindezek a kritériumok kitüntetett szerepben jelentek meg.

A Bartók Világverseny és Fesztivál arculata szándékoltan puritán, és rendkívül erős módon szerveződik a bartóki életmű metaforájaként is értelmezhető híd-szerkezet koncepciója köré. A Zeneakadémia számos nemzetközi díjat elnyert kreatív világát is megalkotó kommunikációs igazgatóság irányításával kifejlesztett megjelenés a világ zenei rendezvényeinek élmezőnyébe – a moszkvai Csajkovszkij-verseny, a brüsszeli Erzsébet Királyné verseny, vagy a müncheni ARD verseny mellé – igyekszik pozícionálni a versenyt. Az egy év megfeszített munkájával kifejlesztett vizuális világ részeként megszületett a névrendszer és egy, a Bartók-kutatásból is merítő kreatív brief. Féltucatnyi tendert és pályázatot követően készült el a Bartók Világverseny és Fesztivál logócsaládja, kisarculata és komplett arculati kézikönyve, illetőleg a honlap, a beharangozó kiadvány, a nemzetközi médiakampány kreatívjai, végül, de nem utolsósorban, a verseny kampányfilmje.

A Bartók Világverseny és Fesztivál kisfilmje a Zeneakadémia A Zene határtalanul című, új, Bartókot középpontjába állító imázs filmjével szinergiában készült. A 45 másodperces filmetűd a Zeneakadémiától követ el egy fiatal zenészt, aki épp Bartók eredeti Allegro Barbaro-felvételét hallgatja. A szpot idősíkokkal, a valós és az imaginárius határaival játszik, majd a perspektívát a végtelenig tágítva, Bartókkal szembesíti a főszereplőt, s a képernyőről egy pillanatra kitekint maga a zeneszerző is. A film írója és kreatív producere Szabó Stein Imre, rendezője Géczy Dávid, aki a Zeneakadémia Koncertközpont többszörös díjnyertes 2015-ös imázs szpotját is jegyzi. Az operatőr Dobóczy Balázs, a zenész szereplők pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói voltak.

A Bartók Világverseny és Fesztivál jelentős mértékben a kisfilmre támaszkodó beharangozó médiakampánya a legrangosabb zenei orgánumok (The Strad, Gramophone, Classical Music stb.), és a véleményformálásban meghatározó médiaóriások (The New York Times, Le Monde, Der Spiegel stb.) felületein jelenik meg. A verseny meghirdetését támogató kampány egyúttal hangsúlyos imázs-építő szerepet is betölt: a hirdetések nemcsak a Bartók Világverseny és Fesztivál, de egyben a Zeneakadémia, Magyarország és Bartók életművének a nemzetközi népszerűsítéséhez is hozzá kívánnak járulni. Mindezzel párhuzamosan, a Bartók Világverseny és Fesztivál felhívása a nemzetközi összehasonlításban szerény büdzséjű, de annál kifinomultabb keresőmarketing-kampánynak, illetve a Zeneakadémia nemzetközi kapcsolatrendszerének köszönhetően Európa és a világ vezető zeneoktatási intézményeinek hallgatóihoz és professzoraihoz is eljut.

 

Hosszú távú vízió

A Bartók Világverseny és Fesztivál a legmagasabb zenei felkészültséget megkövetelő repertoáron túl szerkezetével is újat kíván hozni. A verseny – a tervek szerint – ötéves ciklusban, a Bartók-életmű legjellemzőbb vonulataira: a zongora-, hegedű- és kamarazenére, valamint a zeneszerzésre épülve teljesedik ki. Az egyes hangszeres versenyek kétévente kerülnek megrendezésre, a köztes években pedig zeneszerzőverseny kezdődik, mely mindig a következő hangszeres kategóriához kapcsolódik (a későbbiekben népzenei seregszemlével bővülhet tovább a merítés). Ez a kivételes szerkezet egyszerre alkalmas arra, hogy a felnövekvő zenészgeneráció legjobb hangszereseinek figyelmét Bartók műveire irányítsa, s hogy fiatal zeneszerzőket új, Bartók szellemében íródó művek létrehozására inspirálja.

A Bartók Világverseny és Fesztivál több mint zenei verseny: tudományos seregszemle és a széles közönséget megszólító fesztivál is kíván lenni. A hosszú távú vízió szerint a hangszeres kategóriák versenyei mellett kétévente tudományos konferenciára kerül sor a Zenetudományi Intézetben. A szimpóziumok minden alkalommal úgy közelítik meg Bartók életművét, hogy az adott tematika (2017-ben: Bartók és a hegedű) a legújabb hazai és nemzetközi kutatások fénytörésében mutatkozzon meg. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy Bartók nemcsak az előadói, hanem a zenetudományos életben is folyamatosan napirenden szerepeljen. A Bartók Világverseny és Fesztivál megálmodói azzal is tisztában vannak, hogy Bartók zenéje sokak számára még ma is túl idegen. A versenyek köré szerveződő fesztiválprogramok célja nem más, mint hogy családi koncertek, ismeretterjesztő előadások, játékok, filmek és a széles közönségrétegeket mozgósító kommunikáció segítségével ezt a szakadékot áthidalja, és Bartók „rejtőzködő” alakját közelről mutassa meg.

A Bartók Világverseny és Fesztivál ebben a teljesen egyedülálló, új struktúrájú, a teljes életművet minden oldalról lefedő formájában kizárólag Magyarországon jöhet létre. Ennek oka többes: az utókor felelőssége s egyben küldetése az egyetemes magyar kultúra védelmében a nyilvánvaló gyökerek, az anyanyelv, az MTA Zenetudományi Intézetének keretein belül működő Bartók Archívum, és az a tény, hogy a világ legelismertebb Bartók-kutatói közöttünk élnek; az életre hívó Zeneakadémiával együtt öt, Bartók életéhez és művészetéhez kötődő, meghatározó súlyú hazai kulturális intézmény együttműködésének integer ereje.

Bartók neve szorosan összekapcsolódik a magyar kultúrával, a világon bárhol játsszák zenéjét, az összetéveszthetetlenül hordozza magyar gyökereit, ugyanakkor egyetemes érvényű. A Bartók Világverseny és Fesztivál grandiózus nemzetközi kulturális híd. Bartók Magyarország: Bartók hídján keresztül egy kis ország a nagyvilág.